Reglagles

Inleiding

Fuga is een programma dat je aan de hand van instellingen zeer sterk kan aanpassen. Deze instellingen gebeuren op verschillende niveaus: op praktijk niveau (voor alle gebruikers van uw Fuga installatie) als op gebruikersniveau (verschillend per gebruiker).

Praktijkinstellingen

Deze instellingen situeren zich op het praktijk niveau. Deze instellingen kunnen door alle gebruikers bekeken worden, echter enkel beheerders kunnen deze aanpassen. Hier onderscheiden we vijf verschillende onderdelen:

Mijn voorkeuren

Deze voorkeuren situeren zich op het gebruikersniveau. Zij kunnen dus verschillen van gebruiker tot gebruiker, zonder dat dit de onderlinge samenwerking zal verstoren. Meer informatie over hoe deze in te stellen, kunt u op deze pagina vinden.